Podmínky služby

První verze smlouvy 

Svou objednávkou nám podáváte závaznou nabídku navázat s vámi obchodní vztah. Tuto nabídku můžeme přijmout zasláním e-mailu s potvrzením objednávky nebo dodávkou objednaného zboží. Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí vaší objednávky e-mailem na vámi určenou e-mailovou adresu (potvrzení objednávky). Nákupní smlouva však vznikne pouze, když vám zašleme potvrzovací e-mail, nebo doručením objednaného zboží. 

Při objednávce z našeho online obchodu sestává objednací proces ze tří kroků. Prvním krokem je vybrat položky, které chcete. Ve druhém kroku zadáte informace o svém účtu, včetně fakturační adresy a alternativní doručovací adresy. Za třetí si vyberete, jakým způsobem chcete platit. Nakonec máte možnost znovu zkontrolovat a v případě potřeby opravit všechny informace (například jméno, adresu, položku způsobu platby) dříve, než kliknete na tlačítko „Odeslat“ pro odeslání objednávky. 

Druhé  Uložení textu smlouvy 

Text smlouvy ukládáme spolu s vaší objednávkou. To můžete využít zasláním objednávky pro tisk v posledním kroku objednávky stiskem tlačítka „Tisk“. Na vámi určenou e-mailovou adresu vám rovněž zašleme potvrzení objednávky se všemi objednacími údaji a našimi obchodními podmínkami. 

Třetí Výhrada vlastnictví 

Zboží až do úplného zaplacení všech pohledávek z titulu vlastnictví patří OrthoDepot GmbH. 

4. Ceny, přepravní náklady, náklady na vratky při stornu 

Všechny ceny podléhají DPH. Expediční poplatek je 9,90 € v rámci Evropy.


Pokud musíte z titulu stávajícího práva na odstoupení nést náklady na vrácení a jestliže objednané dodané zboží a vracená cena nepřevyšuje 40 eur nebo pokud přejdete na vyšší cenu věci a v rámci času na odstoupení nebylo dosud zaplaceno protiplnění ani smluvně dohodnutá částečná platba. Jinak je pro vás vratka zdarma. 

5. Dodávka 

Jestliže online služba poskytne orientační procentní nabídku, OrthoDepot nezajišťuje dodávku ani společnost nevydává záruku za dodávku. Pokud není uvedeno v nabídce jinak, dodáváme výrobek do 2 pracovních dnů od přijetí v dodávce. Při platbě na účet nebo platbě bankovním převodem dodáváme výrobek ihned, není-li v nabídce uvedeno jinak, do 2 pracovních dnů po dodání potvrzení objednávky. Konečná objednávka není akceptována při dodání ani písemném potvrzení (dopisem nebo faxem). Obchod dodávající automaticky při potvrzení objednávky neznamená akceptaci objednávky. 

6. Platební podmínky 

Platba se provede kreditní kartou (Mastercard, Visa, American Express)

 


7. Záruka
Záruka je založena na zákonných ustanoveních. Pokud použité zboží podléhá transakci a kupující není spotřebitelem, je záruka vyloučena. Je-li zákazník spotřebitelem, je záruční doba pro nákup použitých položek jeden rok. 

8. Postupy při ochraně soukromí 

Při přípravě, uzavření, realizaci a ukončení smlouvy v rámci uložených a zpracovaných právních předpisů. 

Když navštívíte naše internetové stránky, zaprotokolují se adresa IP vašeho počítače, datum a čas, typ prohlížeče a operační systém počítače a navštívené stránky. Nemáme v úmyslu vztahovat tyto údaje k osobním datům, ani to z nich není možné. 

Osobní informace, které nám poskytujete, tedy např. objednávku nebo poslání e-mailu (info@orthodepot.com), se zpracují pouze pro korespondenci s vámi a pouze pro účel, pro který nám tato data poskytujete. Vaše osobní data budou uchována pouze přepravní společností v míře nezbytné pro dodání zboží. Dále pak předáme vaše platební údaje agentuře odpovědné za bankovní platby. 

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nesměřují k třetím stranám, pokud k tomu nejsme povinni ze zákona nebo pokud jste nám neudělili konkrétní oprávnění. Pokud je u nás provádění a řízení výrobních procesů vykonáváno třetími stranami, jsou ustanovení Zákona o ochraně údajů splněna. 

Doba skladování 

Osobní data poskytnutá cestou našich webových stránek se ukládají pouze do splnění účelu, pro který byla předána. Pokud jde o období zachování účetních a daňových dat, činí trvání uložení u některých dat až 10 let. 

Vaše práva

Jestliže již nepracujete s osobními údaji uloženými u této dohody nebo informace nejsou správné, zajistíme podle vašich pokynů v rozsahu povoleném zákonem vymazání, opravu nebo blokování vašich údajů. Můžete zdarma získat údaje o všech osobních informacích, které o vás máme uloženy. Pokud jde o otázky týkající se shromažďování, zpracování nebo využívání osobních údajů, obracejte se ve věci informací, sběru, blokování nebo výmazu dat na: 

OrthoDepot GmbH
Bahnhofstr. 11
D-90402 Nürnberg
Tel + 49 911 / 274 288 - 15 
Fax + 49 911 / 274 288 -60
E-mail: 
info@orthodepot.com 

Odkazy na jiné webové stránky 

Jakkoliv poskytujeme internetové služby webovým stránkám třetích stran nebo používáme odkaz na ně, nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost a ručení za přesnost nebo úplnost informací a integritu dat na těchto stránkách. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad dodržováním Zákona na ochranu údajů třetími stranami, měli byste si projít vystavená prohlášení o ochraně soukromí u každé z nich samostatně. 

9. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

Pouze německé právo. Ve srovnání se spotřebitelem má tato volba práva význam jen potud, pokud lze omezit závazné právní předpisy země, v níž má bydliště nebo sídlo. Jestliže zákazník není spotřebitelem, platí dohodnutá soudní příslušnost Norimberk (Německo).