Řízení jakosti

Osvědčení TÜV SÜD Management Service GmbH (Německo) dle ISO 9001:2015 je základem pro proces neustálého zlepšování systému řízení jakosti v OrthoDepot. TÜV SÜD je jedním z předních orgánů na světě pro sledování systémů řízení kvality.

Certifikace se vztahuje na pravidelná opakovaná přezkoušení.

Všechny zdravotnické prostředky OrthoDepot opatřené označením CE podléhají příslušným postupům platným v EU. V závislosti na klasifikaci jednotlivých zdravotnických prostředků se značka CE nalepuje s identifikačním číslem notifikovaného subjektu nebo bez něj.

 

Dodr¸ováním zmíněných předpisů zajišťujeme bezpečnost pro u¸ivatele a pacienty.
dokument